Η Δικής Παραγωγή

 

 Είμαστε παραγωγοί Κελυφωτού Φιστικιού, το οποίο καλλιεργούμε αποκλειστικά στο νομό
 Χαλκιδικής από τη δεκαετία του ’60. 

Διαδικασία συλλογής του καρπού..